تاريخ روز : شنبه 05 اسفند 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت آ.س.پ

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

به استحضار سهامداران گرامی می رساند:


 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آ.س.پ (سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به 1401/06/31 ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/10/03 در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی واقع درتهران ، خیابان شیخ بهایی جنوبی ، شهرک والفجر ، انتهای خیابان ایرانشناسی ، میدان شهدای دانشجو ، خیابان نهم ، پلاک 6 ، سالن همایش پویش برگزار  می گردد .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :

-  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی .

- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 1401/06/31

- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و بازرس علی البدل .

- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار .

- انتخاب اعضای هیئت مدیره .

- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره .

- تعیین پاداش عملکرد هیئت مدیره .

- تصویب میزان سود قابل تقسیم .

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .  

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  

برگ ورود به جلسه از ساعت 09:30 صبح مورخ 1401/10/03 در محل برگزاري مجمع با ارائه مدارک معتبر شناسايي (سهامداران حقيقي با ارائه کارت ملي و نمايندگان قانوني ايشان با ارائه وکالت نامه رسمي و نمايندگان سهامداران حقوقي با ارائه اصل معرفينامه معتبر به همراه کارت ملي) تقديم خواهد شد.هیئت مدیره شرکت آ.س.پ ( سهامی عام )اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی